Ogłoszenie niedostępne

Minął termin ważności ogłoszenia
Informujemy, że ogłoszenie pt.:
"Kobietę w wieku ok 45-65 lat na rencie - emeryturze do pracy w pensjonacie"
nie może zostać wyświetlone ponieważ minął termin jego ważności - ogłoszenie wygasło.