Seniorzy w Legnicy i regionie są coraz aktywniejsi

Seniorzy w Legnicy i regionie są coraz aktywniejsi
Seniorzy w Legnicy i regionie są coraz aktywniejsi
Cena: Brak
Rady Seniorów z Legnicy, Prochowic i Złotoryi chcą dialogu z samorządami i większej partycypacji w życiu lokalnej społeczności. Wspólnie realizują projekt „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów”.
Zmiany społeczno-kulturowe, jakie zaszły w XX wieku, zachwiały dotychczasową pozycją seniora zarówno w rodzinie i społeczności lokalnej. Model rodziny rodzice plus dzieci sprawia, że młodsze pokolenia nie doświadczają i nie znają starości we własnej rodzinie,więc jej nie rozumieją.
Potencjał wiedzy i umiejętności osób starszych jest niewykorzystanym a ich potrzeby zapomniane. Dzięki daleko posuniętej medycynie żyjemy coraz dłużej, a starość i doświadczenie zamiast być kołem zamachowym rozwoju, staje się problemem społecznym.

Tymczasem osoby starsze chciałyby korzystać z dóbr świata i nadal być obecnymi w życiu społecznym i publicznym. Co sprawia, że są tak mało aktywne? Najczęstszą małej aktywności seniorów jest brak lub niedostatek wiedzy i umiejętności społecznych. Dlatego też współczesny senior jeżeli chce być atrakcyjny dla rówieśników i młodszych pokoleń musi porzucić utarte przekonania o stanie spoczynku i wycofanie. Powinien być nastawiony na rozwój, kontaktowość i akceptację wszelkich odmienności, pozytywną komunikacji, na rozwiązywanie konfliktów, aktywność i dialog. Dlatego tak ważne jest, by seniorzy z chwilą zakończenia pracy zawodowej swoimi kompetencjami wspierali lokalne społeczności.

Najlepszym sposobem na aktywność doradczą, opiniotwórczą i konsultacyjną oraz wsparcie środowisk senioralnych i współpracę z samorządami, jest aktywne działanie w lokalnych radach seniorów. Na terenie Dolnego Śląska funkcjonuje 17 gminnych Rad Seniorów. Najbardziej doświadczone z rozwiniętymi działaniami i wsparciem ze strony samorządów są rady wrocławska, legnicka i wałbrzyska.

Legnicka Rada Seniorów, Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów oraz rady seniorów ze Złotoryi i Prochowic, od maja realizują projekt „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów”, dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Jego celem jest wsparcie kompetencji rad seniorów oraz zwiększenie dialogu z lokalnymi samorządami na każdej możliwej płaszczyźnie.

Dotychczas odbyły się między innymi warsztaty edukacyjne z zakresu tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów. W toku są już działania praktyczne polegające na planowaniu i realizacji własnych inicjatyw senioralnych na każdym z obszarów oraz organizacja regionalnej konferencji samorządów, rad seniorów i seniorów, poświęcona dobrym praktykom działania rad seniorów i aktywnemu starzeniu się.Konferencję, która odbyła się 18 października, objął honorowym patronatem prezydent Tadeusz Krzakowski. Wykład wprowadzający zatytułowany „ Aktywne starzenie się wyzwaniem dla rad seniorów” wygłosi prof. zw. dr hab. Adam A. Zych, wybitny specjalista z zakresu geragogiki, sytuacji społecznej ludzi w podeszłym wieku, problemów psychologicznych ludzi chorych i psychologii religii. Konferencja otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych instytucji i chętnych seniorów.

Wszelkich informacji o konferencji, udziela koordynator projektu Barbara Galant. Kontaktować się można telefonicznie pod numerem 60418490, lub mailowo isząc na adresy psszelegnica@vip.wp.pl, barbara-galant@wp.pl,

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Miejsce: Legnica, dolnośląskie,

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 567570

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: Ukryto - kontakt przez poniższy formularz

Dodano dnia:

Aktualizacja: 19.03.2019r

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Ogłoszenia podobne:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.